0497-38 01 09 info@lab-10.nl

Eindcontrole na asbestverwijdering

Controle

nummer6

Lab-10 eindcontrole na asbestverwijdering

De NEN 2990+C1:2020 beschrijft de manier waarop een containment, afgeschermde ruimte of buitenlocatie waar asbest is verwijderd volgens de geldende wettelijke voorschriften moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbestverdachte restanten. Deze bestaat uit een visuele inspectie en een luchtmeting voor de bepaling van de concentratie asbestvezels.

De missie van Lab-10 is het uitvoeren van eindcontroles na verwijdering van asbest welke voldoen aan de eisen van de opdrachtgever, NEN 2990+C1:2020 en ISO/IEC 17020 en het middels het uitvoeren van gedegen en objectieve inspecties bijdragen aan betrouwbare, veilige en duurzame asbestsanering.

Neem contact met ons op

Contact

Kantoor

Castersedijk 16a, 5527 JS Hapert

Bel ons

0497-38 01 09

E-mail ons